ANTROPÒNIMS (3). La Catalana

                                                                                                                                                                               Foto Rafael Boscà

El pla de la Catalana. El llinatge Català és lògicament i perfectament atribuïble al procés de repoblació impulsat per Jaume I.

Aprofitem l’entrada per afegir un breu comentari sobre el substrat lingüístic de la nostra forma de comunicar-nos. Ens basarem en un article de Joan Veny[1]

Caldria partir d’abans de l’arribada del llatí. Els conqueridors romans mostraren un superioritat cultural materialitzada en la romanització. La llengua també fou sotmesa a aquest procés i els pobles indígenes abandonen la seua llengua i la substitueixen pel llatí. Això sí, algunes paraules de la seua parla es van mantindre. Balma, coma, clot són exemples de elements que s’han incorporat a la nostra llengua. Moltes  d’aquestes paraules estan relacionades amb el món de la terra, a partir d’activitats ramaderes i agrícoles.

 Posteriorment de la romanització s’assentaren altres pobles a les nostres terres. Visigots , francs... ells també deixaren el seu vocabulari encara que més deslligat de la terra i més proper al lèxic militar (elm, guerra, guaita...)  A continuació arribaren els àrabs i deixaren un bon grapat de mots. Els mossàrabs, cristians ibèrics que es van quedar convivint amb els àrabs, també continuaren configurant el nostre corpus lingüístic. Posteriorment la colonització catalana va fer arribar la part fonamental del valencià. També va contribuir la colonització aragonesa. La nostra llengua  es va ajustar a les seues peculiaritats i es va eixamplar  amb les aportacions de les llengües més modernes: italià, francés, anglés i sobretot, el castellà.

La toponímia local és un reflex de totes aquestes influències.

 [1] VENY, Joan  Actes de la jornada article  Terra, pedra i paraula  de Terres, pedres i paraules El valor i l’aprofitament del vocabulari tradicional en el discurs tecnicocientífic València 2014 https://www.avl.gva.es/documents/31987/54305/Actes_17_web

 

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

EL TOPÒNIM LLUTXENT

PLANIFICACIÓ TOPONÍMIA 2021

FAUNA (2). La cova del Burro Mort